Mark


STYRELSEN ockuperar ljudrummet
Medborgare! Den 11/4 spenderade STYRELSEN tid på Skeppsholmen i Stockholm för att utföra en aktion som fokuserade på att informera allmänheten i det offentliga rummet. På ett antal utvalda platser runtikring Skeppsholmen kunde förbipasserande ta del av diverse information och upplysningar om såväl stor konst som icke stor konst i alla dess storlekar och former.

I filmen nedanför hörs utdrag från dessa inspelningar med rörliga bilder från de olika platserna.