Mark


MANIFEST

STYRELSEN FÖR STOR KONST är ett allvetande organ som består av fyra ordföranden vid namn: Ordf. Bergmark, Ordf. Salander Lindh, Ordf. Oxelväg och Ordf. Bjärmark Esbjörnsson. Vårt arbete grundar sig i att utbilda allmänheten kring vad som är stor konst. Vi har åtagit oss uppdraget att analysera och revidera konstvärlden och jobbar aktivt med att ifrågasätta dess normer. STYRELSEN arbetar inför en framtid då vi blir den enväldigt beslutande makten.STYRELSEN har noterat och utformat begrepp för ett antal oroande företeelser inom konstvärlden. Genom att påvisa dessa vill STYRELSEN att allmänheten ska ha möjligheten att se och ta avstånd från felaktigt rådande strukturer som omöjliggör utrymmet för stor konst.Vaginaavund är något en man upplever under det stadium i hans psykosexuella utveckling då han upptäcker att han saknar en kroppsdel: en vagina. Hans världsbild blir förvriden när han försöker sätta fingret på något han saknar, vilket leder till flertal misslyckade försök att avbilda det som enligt honom definierar »kvinnan«.Kukrelaterade tendenser uppstår då mannen lider av vaginaavund och blir besatt av det faktum att han har en kuk. De överkompenserar med att skapa fallosliknande symboler som placeras i vår offentliga miljö. Kukrelaterade verk sträcker sig aldrig längre än till penis. För oss utomstående experter är fenomenet smärtsamt begripligt: män fattar kuk.Tre:G, eller tre gånger gubbe, är omständigheter som på något vis är riktade till gubbar, är skapade av gubbar och handlar om gubbar. Begreppet framkom efter att STYRELSEN drabbats av detta fenomen otaliga gånger, främst inom kulturella sammanhang. Vi vet alla hur frustrerande det kan vara när konstvärlden utgår från gubbens perspektiv vilket resulterar i att varken kvinnor eller kvalitet släpps in. Vi ser ofta inom musik, teater och konst hur Tre:G är mer regel än undantag. Manlig konst är en kategori av konst gjord av män som uppfyller ovan nämnda kriterier. Den manliga konsten lider av brist på fantasi och empati, detta gör att den blir torr och ointressant. Mannen söker desperat efter att uttrycka så kallade genuina känslor, något som han misslyckas med gång på gång.Männen med plånböckerna är män som besitter mer pengar än kunskap och intresse för konst och kultur. Männen med plånböckerna är trångsynta kulturidkare som endast lyfter fram andra liktänkande män. STYRELSEN ser en stor problematik i den kapitalistiska konstvärld där konsten ses som en handelsvara.
 Det är tydligt att elitistiska gubbar har gjort sitt. Nästa steg är STYRELSEN.