Mark

Konstvandringar, Örebro Stads -och Slottspark

STYRELSEN analyserade Örebro stads permanenta konstverk i två olika parker genom en guidad rundtur för allmänheten. Frågor om vilka som får plats i det offentliga rummet besvarades och uppmaningar inför framtiden delades.
I samarbete med Art Kod, ABF och Konstfrämjandet.