Mark
Konst att glömma

En grupputställning på A-venue 2016.  
Förord ur katalogen som var kärnan i detta verk:Tiden läker inte alla sår. Vissa situationer kräver ett aktivt saneringsarbete för att förbättring ska ske. I dagens konstvärld läggs alltför mycket fokus på ovärdig konst som förminskar betraktarens intellekt. Konst som är objektifierande, elitistisk, pengahungrig och tröttsam får fortfarande alltför stor plats i gallerier och på gator. STYRELSEN tycker att det är hög tid för ett slut på dessa bakåtsträvande tendenser. Därför presenterar vi utställningen “Utdrag ur STYRELSENS arkiv: konst att glömma”. Vi skriver om historien genom att låta sexton av STYRELSENS rekommenderade konstnärer ersätta sexton av konstvärldens missöden. Vi glömmer och går vidare.