Mark


Vad är STYRELSEN?
Vi är en aktivistisk konstnärsgrupp vars arbete kretsar kring ämnen som elitism, feminism och normer inom konst- och kulturvärlden.


Vad vill STYRELSEN?
Vi ifrågasätter tradition och historieskrivning, genom att hänvisa till problematiska begrepp som hörs eller har hörts i konstvärlden. Dessa påverkar fortfarande dagens debatt om konst fastän många vill hävda motsatsen. Vi frågar oss hur nödvändigt och aktuellt det egentligen är att diskutera konst utifrån till exempel termen “kvalitet”. Vi ifrågasätter också elitism genom att vara elitistiska själva.


Vad gör STYRELSEN för slags konst?
Vi arbetar främst med performance, text och installation.


Vad är manlig konst?
Manlig konst är ett begrepp vi stiftat som en motreaktion på det faktum att begreppet kvinnlig konst fortfarande existerar.
STYRELSEN skulle beskriva den manliga konsten som att den lider av brist på fantasi och empati och att detta gör att den blir torr och ointressant.


Vad är stor konst?
Inom konstvärlden existerar det s.k. “stor konst”. Denna “stora konst” är oftast gjord av en grupp historiskt kända manliga konstnärer som anses ha varit oerhört viktiga för konsthistorien. Genom att endast lyfta fram denna konst skapas en entydig och simpel bild av vad konst har möjlighet att vara. STYRELSEN visar detta genom en kidnappning av begreppet för att sedan vända på dess innebörd. Istället för att tala om dessa allmänt kända mäns konst, har vi valt vår egna “stora konst” som mestadels innehåller kvinnor och samtida konstnärer.


Är ni en feministisk konstgrupp?
Vi som ligger bakom STYRELSEN är feminister, och vårt arbete är feministiskt - dock skulle inte STYRELSEN definiera sig själva som en feministisk grupp.
STYRELSEN tyr sig inte till någon ideologi. De anser sig själva vara ett allvetande organ som står utanför rådande politiska eller ideologiska benämningar.


Får inte män vara med i eran styrelse?
Nej. STYRELSEN själva ser ett system av män som stödjer män, och då finns det en poäng med att vi blir lika uteslutande. Vi måste använda oss av enbart kvinnor för att påvisa en maktstruktur.

Är ni medvetet provocerande?

Vi vill skapa reaktion. Att människor kommer ihåg vad vi vill ha sagt. Det är viktigt för oss att inte provocera för provocerandets skull, vi ser alltid till att ha en tydlig anledning till en eventuell provokation.


Varför är ni så negativa?
Vi lyfter fram och analyserar problem. Det är bara om problemen är synliga som en kan förändra dem. Se ett utförligare svar under AKTUELLA FRÅGOR.