Mark@regnbrus på Instagram undrar:
Kan konststöld vara ett performance?
STYRELSEN
28 oktober 2016Ja, STYRELSEN anser att en konststöld kan vara ett performance, om det är uttalat som ett sådant. Det är såklart skillnad på att stjäla ett konstverk för att enbart kapitalisera och göra egen vinning på det och att begå denna handling med ett högre, mer solidariskt syfte. Att avsiktligt vandalisera eller frånta en institution ett konstverk har fungerat som ett effektivt verktyg för att ifrågasätta konstens egentliga värde och mening. Det finns flera exempel på detta genom historien. Ett av de mest kända är när Suffragetten Mary Richardson skar upp Rokeby Venus på National Gallery i London år 1914. Hon argumenterade för sin handling genom att jämföra påhoppet mot kvinnan i målningen med regeringens behandlande av kvinnorättskämparna under samma tid. Andra exempel är de många graffittikonstnärer som gett sig in på de stora konstinstitutioner och taggat kända målningar. STYRELSENS favoriter Guerilla Girls lyckas på ett liknande sätt effektivt poängtera vilka som ges plats på utställningar genom sina affisch- och klistermärkesaktioner.
Vi förnekar inte att det är ett komplicerat ämne. Att rättfärdiga omoraliska handlingar är för oss rationella tänkare ingen lätt sak. Ingen plats är dock mer förlåtande än konstvärlden själv. Som sig bör. Var kan vi mer framgångsrikt experimentera med och tänja på gränserna för vad som är okej än inom konsten? Så länge ingen kommer till skada och debatten som uppstår efteråt blir berikande, anser STYRELSEN att vandalisering av konst - i konstens eget namn - är högst relevant och intressant.
För att läsa mer om vad STYRELSEN tycker om provokativa handlingar inom konsten, läs vår artikel “PPS - Patriarkalt Provokationssyndrom”.
Varsågoda.
Anonym undrar:
Varför är STYRELSEN så arg och negativ?


STYRELSEN
6 mars 2016
STYRELSEN arbetar med en konstvärld som idag är selektiv, normativ och som drivs av ekonomiska intressen. Som konstnär är den möjligheter till finansiering du har att vända dig till antingen existerande instutitioner eller en konstmarknad med ekonomiska vinstintressen.
Många har idag uppfattningen att konstvärlden är i framkant av utvecklingen när det kommer till normkritik och jämställdhet, detta stämmer ej. Det stämmer att det finns många konstnärer och till och med instutitioner som pressar gränser, spränger normer samt på ett högst medvetet sett främjar jämställdheten i konstvärlden. Problematiken ligger dock i att finansieringen av liknande projekt som stödjer skapandet av stor konst inte har en bråkdel av de finansiella resurser som konventionell konst tar del av. Därför måste du för att klara av att leva på din konst också attrahera den konventionella och ekonomiska konstvärlden. Detta innebär att de stora resurserna fortfarande vilar i gamla tankemönster där du för att kunna överleva måste bli sedd och omtyckt av rätt människor med makt. Du som konstnär har helt enkelt inte råd att vara allt för obekväm eller arg.
STYRELSEN behöver ej arbeta inom denna problematik. Eftersom vi själva är det beslutande allvetande organet så slipper vi samarbeta innanför konventionella ramar. Vi har inte bara råd att vara negativa och störiga, det är vår plikt.
Det är därför vi måste vara extra arga för att vi är arga åt alla konstnärer som inte har möjlighet och råd att vara arga.
STYRELSEN OCH MEDELKLASSEN

Ordf. Bjärmark Esbjörnsson
27 maj 2015
Vi i STYRELSEN har erfarenhet av både förberedande/fristående folkhögskolor samt konst –och designhögskolor, alltså utbildning på universitetsnivå. STYRELSEN vet vart de kommer ifrån och inser deras privilegier. STYRELSEN är en homogen grupp, alla i gruppen har samma status i det här samhället, medelklass. Vi träffades när vi gick på konstskola i Örebro, vi kommer innan dess också från snarlika bakgrunder.
Konsten är som vi alla vet, inte för alla och en chansning. Till och med lärarna på en konstskola kan råda dig att ta en annan väg om du nämner att du vill satsa på en karriär inom konsten.
Problemet med konstvärlden kontra konsten är som vi har konstaterat så många gånger förr att allt är konst och vem som helst kan kalla sig konstnär, men alla blir inte accepterade och insläppta i det rummet som är konstvärlden bara för att du skapar konst eller kallar dig konstnär. Du måste bevisa det. Ditt bästa bevis kommer att vara en examen från en konsthögskola, detta konstens mystiska epicentrum. STYRELSEN har sett blickarna och hört frågorna och kommentarerna från de som inte får lov att komma in där.
Så, vilka finns där inne? Naturbarn, genier, gränslösa excentriker? Nej, det är först och främst svenska medborgare p.g.a. en ändring i lagen som skedde 2010. Lagen innebär att högskoleutbildningen kommer att förbli avgiftsfri för den som är svensk medborgare, medborgare inom EU/EES eller Schweiz. Medborgare från övriga länder ska däremot betala en avgift för sin högskoleutbildning med start från höstterminen 2011. Det är tänkt att med denna ändring ska svenska högskolor konkurrera med kvalitet, inte med avgiftsfri utbildning.
Med hjälp av Maryam Fannis artikel kan vi utröna ytterligare vilka som får plats på konstskolorna. Fanni skriver att det kostar även för svenska medborgare “inte i dörren, men runt hörnet”. Det finns ett begränsat antal platser på skolorna och antagningsprocessen dit är extremt krävande. Många arbetsprover ska lämnas in och det kan ta tid, kanske så mycket tid att man måste ta ledigt från jobbet, och “det kostar att ta ledigt från jobbet” som Fanni skriver. Eller så går man 1-2 år på en förberedande folkhögskola “som är nästintill avgiftsfri, eller på en fristående förberedande konstskola som har bättre antagningsstatistik, men det kostar”. Den prestigefyllda Nyckelviksskolan kostar 30 000 kronor per år. Svenska medborgare som antingen har råd att ta ledigt från jobbet eller gå upp till två år på en avgiftsbelagd förberedande skola som även de tar in elever till ett begränsat antal platser med hjälp av arbetsprover. Vissa behöver söka flera gånger för att komma in, på både förberedande och konsthögskolorna, ta ledigt flera gånger från jobbet.
Vilka är dessa personer? Medelklassen.
Det är dom som kan därför att det trots allt finns en grundläggande säkerhet i deras liv och bakgrund, det är en chansning, men om chansningen misslyckas finns någon som fångar upp ekonomiskt. Som har fått höra hela livet att vi ska följa våra drömmar, att vi kan bli vad vi vill och våra föräldrar stöttar oss i vilka beslut vi än tar. Studieskulder för en utbildning man inte vet vart den leder oroar oss inte så pass mycket att vi hellre avstår.
STYRELSEN anser att problemet med homogena konsthögskolor är att konsten blir lidande, enformig, oorginell. STYRELSEN tror på folkbildning och på att inkludera alla. Vi i STYRELSEN tror på folkbildning, att utbilda samhället i konst från starten, inkludera alla i den offentliga konsten och aktuella konstdebatter. Sätt in en grupp som översätter högtravande teorier så att alla kan ta del av dom. Gör national -och stadsmuseum och konsten som ska representera vårt land mindre nationalistisk. Inför basinkomst så att bli konstnär inte endast är för de redan priviligierade i vårt samhälle.

EJ GODKÄND
(AV STYRELSEN)


Ladda ner
STYRELSEN vill leda samhället till en mer upplyst samtid. Som nästa steg i arbetet skapade STYRELSEN kampanjen EJ GODKÄND(av STYRELSEN). I och med detta kan allmänheten inte bara ta del av utan också arbeta aktivt med STYRELSEN för att förbättra dagens offentliga konstvärld. Så här gör du för att kunna bruka STYRELSEN briljanta verktyg:
Det du behöver är att skriva ut de klistermärken som skapats för kritik av offentlig konst Efter detta beger du dig ut i staden och med hjälp av de kriterier som satts upp för de olika märkningarna placerar du ut passande bedömning.